Waarom worden mijn artikelen niet gecontroleerd?

Af en toe kan een artikel minder vaak dan normaal gecontroleerd worden, dit heeft te maken met het algoritme van rePricer.
Written by Remo van rePricer
Updated 2 years ago

Wanneer artikelen worden aangepast, worden ze altijd binnen 5-10 minuten nogmaals gecontroleerd en eventueel aangepast. Wanneer er weer een aanpassing volgt, dan blijft dit artikel langere tijd in de 'batch' van te controleren artikelen hangen en dit betekent dat andere artikelen op dat moment niet gecontroleerd worden. Deze grootte van de batch wordt bepaalt op basis van je abonnement. Wanneer je het basis abonnement hebt (100 checks per uur), dan worden er dus per uur maximaal 100 artikelen gecontroleerd. Stel dat 20 artikelen meerdere keren aangepast worden en dus elke keer in de dezelfde batch terechtkomen, dan is er nog maar ruimte voor 80 andere artikelen. Worden er van die 80 artikelen ook weer een aantal artikelen aangepast, blijven ze in de batch en is er wederom minder ruimte voor andere artikelen.

Zodra een artikel het koopblok bereikt heeft of dit niet kan bereiken (bijvoorbeeld door een te hoge minimale prijs), dan zal hij uit de batch gaan en plaatsmaken voor andere artikelen in je aanbod.

Na enige tijd (lees: een aantal weken) heeft rePricer een goed beeld opgebouwd van welke artikelen de meeste aandacht vereisen en zal beter omgaan met artikelen die aan veel wijzigingen onderhevig zijn. Deze krijgen dan voorrang tijdens de checks en dit zorgt ervoor dat er meer verschillende artikelen gecontroleerd kunnen worden.

Did this answer your question?